Bộ câu hỏi

Tìm hiểu các địa danh lịch sử gắn với Tuổi trẻ

Số câu hỏi: 20 câu

Top 10 thí sinh đạt điểm cao
1
 • Tòng Thị ngọc Hà
 • Trường THCS-THPT Nguyễn Du
 • 200 00:03:01
2
 • Lò át rừng Tuyến
 • Trường THCS-THPT Nguyễn Du
 • 200 00:01:12
3
 • Nguyễn Hải Vân
 • Trường THCS-THPT Nguyễn Du
 • 200 00:14:25
4
 • TÒNG VĂN THUỶ
 • THCS&THPT Nguyễn Du
 • 190 00:01:56
5
 • Mè Thị Duyên
 • Trường THCS-THPT Nguyễn Du
 • 190 00:02:12
6
 • Quàng văn chung
 • THCS THPT Nguyễn Du
 • 190 00:04:33
7
 • Quàng Văn Quỳnh
 • THCS-THPT Nguyễn Du
 • 190 00:06:55
8
 • Nguyễn Minh Đức
 • THPT Phan Thành Tài
 • 190 00:09:22
9
 • Lò Thị Bích Hậu
 • THCS -THPT Nguyễn Du
 • 190 00:00:57
10
 • Lê Hoàng Quyết
 • Tỉnh đoàn Đồng Tháp
 • 190 00:11:44
Top 10 tỉnh thành tham gia
1
 • 80thí sinh
 • Tỉnh Sơn La
2
 • 3thí sinh
 • Thành phố Hà Nội
3
 • 2thí sinh
 • Tỉnh Đồng Tháp
4
 • 1thí sinh
 • Tỉnh Bắc Ninh
5
 • 1thí sinh
 • Tỉnh Lâm Đồng
6
 • 1thí sinh
 • Tỉnh Khánh Hòa
7
 • 1thí sinh
 • Thành phố Đà Nẵng
8
 • 1thí sinh
 • Tỉnh Quảng Ngãi